تفاوت های فرهنگی بین اروپا و آسیا

فرهنگ‌ها در سراسر جهان متنوع و گوناگون هستند. اروپا و آسیا دو قاره مهم در جهان…

پل زیبای آکوداکت ولوومیر هلند

پل زیبای آکوداکت ولوومیر هلند پل آکوداکت ولوومیر در شرق هلند و در سال ۲۰۰۲ برای…