منحصر به فرد بودن اثر انگشت به چه معناست؟

اثر انگشت الگوهای پیچیده ای از شیارهای و خطوط برجسته بر روی پوست انگشتان هستند. این…