آراستگی‌شناسی (Ornithology) چیست؟

علم آراستگی‌شناسی یا Ornithology، شاخه‌ای از زیست‌شناسی است که به مطالعه پرندگان می‌پردازد. این علم به…