آموزش تهیه پیاز شکم پر

آموزش تهیه پیاز شکم پر مواد مورد نیاز: پیاز شکم پر تخم مرغ: ۲ عدد جعفری:…