چگونه پورت های USB را غیر فعال کنیم؟

چگونه پورتهای USB را غیر فعال کنیم؟ 🔸در بعضی از مکانها از جمله مدارس یا اداره…